โรงเรียนเกาะหมากน้อย


หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-76490157

หลอดเลือดหัวใจ อธิบายถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ การมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการทำให้ความเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นหลายเท่า ไม่ใช่แค่ผลรวมของระดับความเสี่ยงเท่านั้น เมื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จะมีการกำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อายุ เพศ ประวัติครอบครัว วิถีชีวิตของผู้ป่วย การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การมีโรคเบาหวาน การมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ น้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง ไขมันและกลูโคสในเลือด

ในการประเมินน้ำหนักตัวเราต้องมุ่งเน้นไปที่ดัชนีมวลกาย อัตราส่วนของน้ำหนักตัว เป็นกิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นตารางเมตร นอกจากการประเมินน้ำหนักตัวแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงสัญญาณของโรคอ้วน เกี่ยวกับอวัยวะภายใน ช่องท้อง รอบเอวในผู้ชายไม่เกิน 102 เซนติเมตร ในผู้หญิงไม่เกิน 88 เซนติเมตร สำหรับการตรวจหาระดับไขมันในเลือด ประเภทของผู้ที่ต้องการมาตรการป้องกัน คำแนะนำของยุโรปสำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 2003

ประเภทของผู้ที่ต้องการการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่มี CAD หรือ อาการอื่นๆของหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกของโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดส่วนปลายของหลอดเลือดสมอง โป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง ผู้ที่ไม่มีอาการทางคลินิกของโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดตีบตัน เนื่องจากการมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เมื่อประเมินตามตารางคะแนนความเสี่ยง 10 ปีของเหตุการณ์ร้ายแรงจะมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์

หลอดเลือดหัวใจ

การเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลมากกว่า 320 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คอเลสเตอรอล LDL มากกว่า 240 มิลลิกรัมต่อ เดซิลิตร ความดันโลหิตสูงกว่า 180 ต่อ 110 มิลลิเมตรปรอท เบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2 ที่มีไมโครอัลบูมินูเรีย ญาติสนิทของผู้ป่วยที่มีพัฒนาการ ของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

ในระยะเริ่มต้น CVS ในผู้ชายอายุน้อยกว่า 55 ปี ในผู้หญิง 65 ปี การป้องกันขั้นที่ 2 การป้องกันรองในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดหัวใจ ตีบ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การสัมผัส ปัจจัยเสี่ยงการใช้ยา ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน การหยุดสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามอาหาร ลดการบริโภคไขมันสัตว์ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าพลังงานอาหารในแต่ละวัน

ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวให้เหลือ 1/3 ของไขมันทั้งหมด  บริโภคคอเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน ทดแทนไขมันอิ่มตัวด้วยผักและสัตว์ทะเลที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน รวมถึงไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ธัญพืช

จำกัดปริมาณแคลอรี่รวมเมื่อน้ำหนักเกิน ลดปริมาณเกลือและแอลกอฮอล์ เพิ่มการออกกำลังกายแนะนำให้ออกกำลังกายดังต่อไปนี้ เดินเร็ว วิ่งจ็อกกิ้ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยานและเล่นสกี เทนนิส วอลเลย์บอล เต้นรำด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ในกรณีนี้อัตราการเต้นของหัวใจไม่ควรเกิน 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าสูงสุดสำหรับอายุที่กำหนด

ระยะเวลาในการออกกำลังกายควรอยู่ที่ 30 ถึง 40 นาทีวอร์มอัพ 5 ถึง 10 นาที แอโรบิค 20 ถึง 30 นาที เฟสสุดท้าย 5 ถึง 10 นาที ความสม่ำเสมอ 3 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์โดยมีช่วงยาวขึ้น 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง ด้วยดัชนีมวลกายที่มากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การลดน้ำหนักด้วยการรับประทานอาหาร

และการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของความดันโลหิต การลดลงของความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอล LDL ในเลือดการเพิ่มขึ้นของ HDL คอเลสเตอรอลและเพิ่มความไวของอินซูลิน เมื่อความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ยาลดความดันโลหิตจะถูกกำหนดในกรณีที่ไม่มีผลของการรักษา

ที่ไม่ใช่ยา BP น้อยกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอทถือว่าพึงปรารถนา ด้วยภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมกัน จำเป็นต้องลดระดับคอเลสเตอรอลรวมให้ต่ำกว่า 5 มิลลิโมลต่อลิตร 190 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และระดับคอเลสเตอรอลต่ำกว่า 3 มิลลิโมลต่อลิตร 115 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

มาตรการควบคุมอาหาร และจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของยาลดไขมันในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการเด่นชัดของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือเทียบเท่า เบาหวานชนิดที่ 2 หลอดเลือดแดงส่วนปลายและหลอดเลือดแดงคาโรติด หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง รวมถึงในบุคคลที่มีสุขภาพดี

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ความเสี่ยงเสียชีวิต 10 ปีตาม SCORE มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ คอเลสเตอรอลรวมและระดับคอเลสเตอรอล LDL ควรต่ำกว่า 4.5 มิลลิโมลต่อลิตร และ 2.6 มิลลิโมลต่อลิตรตามลำดับ

บทความที่น่าสนใจ : หลอดลม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของถุงลมและหลอดลม

บทความล่าสุด