โรงเรียนเกาะหมากน้อย


หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-76490157

ครอบครัว อธิบายศึกษาวิธีที่ช่วยพ่อแม่เปลี่ยนครอบครัวที่วุ่นวายให้อบอุ่น

ครอบครัว

ครอบครัว บทความนี้นำเสนอวิธีที่สามารถช่วยพ่อแม่เปลี่ยนครอบครัวที่ค่อนข้างวุ่นวาย ให้กลายเป็นครอบครัวที่สวยงามและกลมกลืนกัน การศึกษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย การตัดสินใจที่สำคัญ และน่าตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะพ่อแม่ คือการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของลูก

การเลือกพูดและทำตามเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับวัยสำหรับบุตรหลานของคุณ เท่ากับคุณให้ความรู้แก่เขาด้วยจุดประสงค์ ที่จะนำประสบการณ์ในการเรียนรู้โลก ในขณะที่เขาบรรลุเหตุการณ์สำคัญตามที่ตั้งใจไว้ คำจำกัดความของความสำเร็จของคุณ ควรสะท้อนถึงความสนใจ

ทักษะและความสามารถของเด็ก ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจของพ่อแม่เท่านั้น ควรพิจารณาที่เป็นไปได้สองประการ การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในสังคม และความถูกต้องของแต่ละบุคคล การทำให้เป็นจริงของความเป็นไปได้ทั้งหมด การเข้าสังคมจะช่วยให้เด็กกลายเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ตรงกับความสนใจ ความสามารถ และพรสวรรค์ของบุตรหลาน หนึ่งในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นพ่อแม่ และหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่คุณสามารถมอบให้ลูกๆ ของคุณคือการสอนพวกเขา ให้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างชีวิตด้วยกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเติมเต็ม และมีความสุขอย่างแท้จริง

การเลี้ยงดูอย่างเข้าใจและชัดเจน เครื่องมือนี้ยึดตามหลักการที่ว่า ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกมีความสำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักและผล เด็กต้องรู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจและอิทธิพลบางอย่างภายในขอบเขตเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้นในครอบครัว เพื่อพัฒนาความรู้สึกนี้

คุณต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่แก่เด็กโดยไม่แบ่งแยก และชั่งน้ำหนักและประเมินสิ่งที่พวกเขาพยายามสื่อถึงคุณอย่างรอบคอบ ความสามารถในการฟังมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ บ่อยครั้งที่การสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง และเด็กเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตเท่านั้น จำเป็นต้องหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ

ไม่เพียงแต่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องระบุเวลา ที่กลับจากการเดินเมื่อเด็กมาสาย 30 นาที ต้องตั้งกฎเหล่านี้ก่อนที่เขาจะออกไปเดินเล่น หากเด็กไม่กลับบ้านตรงเวลา ให้บันทึกการสนทนาเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการกระทำของเขาไว้จนถึงเช้าของวันถัดไป เมื่อคุณทั้งสองมีหัวที่ชัดเจน การกรีดร้องอย่างหุนหันพลันแล่นเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เลวร้ายที่สุด ในครอบครัวของคุณ บางครั้งเมื่อเป็นเรื่องของการสื่อสาร เวลาคือทุกสิ่ง

เด็กต้องการได้ยินและรู้ว่าความรู้สึกของพวกเขาได้รับการพิจารณา พวกเขาต้องการทราบว่า พวกเขาสามารถได้รับสิทธิ์และสิทธิพิเศษบางอย่าง หากพวกเขาทำในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา พวกเขาต้องการรู้สึกถึงพลัง และความสามารถในการสร้างสิ่งที่พวกเขาต้องการ

การศึกษาผ่านการเจรจาและข้อตกลง ผู้ปกครองสามารถสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง ขั้นตอนแรกคือการประเมินบุคลิกภาพนิสัยใจคอ และลักษณะนิสัยของบุตรหลาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกแนวทางที่เหมาะสม ในการเจรจาได้ ยิ่งกว่านั้นหากลูกของคุณซน และเอาแต่ใจก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องใช้วิธีที่แข็งกร้าว

หนึ่งในขั้นตอนแรกในการสอนเด็ก เกี่ยวกับพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง คือการพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์ถึงผล ที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขา และด้วยเหตุนี้ ให้รู้สึกรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ 5 ประการในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ จำกัดพื้นที่ของข้อพิพาท ค้นหาสิ่งที่เด็กต้องการจริงๆ พยายามหาค่าเฉลี่ย มีความเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและการเจรจา สรุปข้อตกลงภายใต้การหารือก่อนในช่วงเวลาสั้นๆ และหลังจากปรับแล้ว ในระยะยาว

การเลี้ยงดูด้วยความชอบของเด็ก หากคุณต้องการให้ลูกประพฤติตนอย่างเหมาะสม คุณต้องกำหนดมาตรฐาน สำหรับพฤติกรรมที่จำเป็น บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากลักษณะการเลี้ยงดูของพวกเขาคือการแสดงความไม่พอใจ และการเผชิญหน้ากับเด็ก

ครอบครัว

หากคุณมุ่งเน้นที่การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของลูกชาย หรือลูกสาวของคุณ พฤติกรรมเชิงลบก็จะไม่มากเกินไป คุณต้องกำหนดความชอบที่มีความหมายของลูกคุณด้วย การตั้งค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสของพฤติกรรมเป้าหมาย หากมีการระบุในระหว่างหรือทันที หลังจากนั้นกำหนดวิธีที่เด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุด จากสิ่งที่พวกเขาต้องการผ่านพฤติกรรมที่เหมาะสม

มีการตั้งค่าที่มีความหมายต่างๆ มากมาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวัยของบุตรหลานของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นของเล่นตุ๊กตา สติกเกอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์และสเตอริโอ เมื่อคุณเข้าใจว่า เด็กให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในชีวิต ในช่วงอายุที่กำหนด คุณสามารถกำหนดพฤติกรรมของเขาได้

นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ ในการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับความคาดหวังของเด็ก และผลที่ตามมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม ความหวังเหล่านี้ สิ่งนี้เรียกว่าสัญญาพฤติกรรม

การศึกษาผ่านการเปลี่ยนแปลง คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี นี่อาจหมายถึงการหยุดงานสองสัปดาห์ และใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับลูกๆ คุณอาจต้องทนกับรถยนต์ราคาแพงกว่า ใช้ชีวิตในสภาพความเป็นอยู่ที่สมถะมากขึ้น ลดการเดินทางไปคาเฟ่ หรือพักผ่อนในวันหยุดใกล้บ้าน

ปัญหาที่ร้ายแรงต้องการวิธีแก้ปัญหาที่กล้าหาญ สิ่งนี้เรียกว่าการสร้างความไม่สมดุลที่จำเป็น เพราะมันนำไปสู่การคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาท และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอำนาจ ซึ่งอาจนำความไม่สงบชั่วคราวมาสู่ผู้ที่ครองบอล เป็นผู้นำ และตั้งกฎ การสร้าง ครอบครัว ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ วิธีการบางอย่างในการสร้างความไม่สมดุล ได้แก่ การตั้งข้อผูกมัด การพัฒนาระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนและการคาดการณ์การต่อต้าน

เลี้ยงลูกด้วยความสามัคคี คุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับสิ่งรบกวน เช่น ทีวี โทรศัพท์มือถือ วิดีโอเกมหรือโซเชียลมีเดีย วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย ในการควบคุมครอบครัวคือการยืนหยัดใน การชำระล้างการคิดใหม่เกี่ยวกับบางแง่มุมของชีวิตโดยให้ความสำคัญ กับลำดับความสำคัญที่สูงกว่า ยิ่งคุณเริ่มกระบวนการนี้เร็วเท่าไหร่ และยิ่งลูกของคุณอายุน้อย กระบวนการนี้ก็จะง่ายขึ้น และผลกระทบของกระบวนการนี้ก็จะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น

บทความที่น่าสนใจ : เลี้ยงเด็กเล็ก อธิบายศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจะเลี้ยงลูกให้กล้าหาญ

บทความล่าสุด